Heal Yourself

Wat als..

- we ziektes in een vroeg stadium kunnen herkennen en oplossen
- we nooit meer bang hoeven zijn voor ongeneeslijke ziektes
- de symptomen van wat wij ziekte noemen in de meeste gevallen juist het genezingsproces is
- we zelf onderzoek doen.. met ons gezonde verstand
- er al 35 jaar een succesvolle Geneeskunde bestaat die per direct beschikbaar wordt voor 'gewone' mensen
- we onszelf in 98% van de gevallen kunnen genezen met kennis van de Biologische Natuurwetten
- wij vrij gaan beschikken over de waarheid over onze gezondheid

Wat als de Biologische Natuurwetten..

- de grootste ontdekking zijn in de geschiedenis van de mensheid
- de Geneeskunde van de toekomst is
- een antwoord bieden op het ontstaan van ziektes
- leert dat 98% van de mensen kan overleven terwijl in de reguliere gezondheidszorg 98% overlijdt
- verifieerbaar en reproduceerbaar is gebleken en geen enkele hypothese bevat
- na 35 jaar de juistheid hiervan nog niet is weerlegd
- zijn gebaseerd op zuivere biologie en zinvolle programma's
- een heel andere en juist omgekeerde benadering is van het ziekteproces zoals wij dat kennen
- een heel andere behandeling vraagt door met ons lichaam mee te werken
- de enige oorzakelijke therapie is ter wereld, gericht is op de oorzaak van de symptomen
- de angst kan wegnemen die ons is ingeprent door de huidige geneeskunde en economische belangen
- in klinieken kan worden toegepast waarin mensen door deskundigen kunnen worden begeleid ingeval van complicaties
- in Israƫl al meer dan 35 jaar met groot succes worden toegepast waarbij zelfs 99% van de mensen geneest van ook ernstige ziektes
- buiten een selecte groep, deze geneeskunde niet mag worden gebruikt voor de 'gewone' mensen
- de kennis over de Biologische Natuurwetten tot nu toe voor ons verborgen is gehouden

Wat als 'onze' reguliere geneeskunde..

- niet begrijpt wat een ziekteproces inhoud
- zich vooral bezighoud met symptoombestrijding
- genezingsreacties de kop indrukt door angst te zaaien
- genezingsreacties de kop indrukt door behandelingen voor te schrijven die tegen ons lichaam zijn gericht ipv met ons lichaam mee te werken
- meewerkt aan wrede, primitieve, mensonterende behandelingen zoals chemo en morfine met als gevolg miljoenen martelingen en doden
- en onze ziekenhuizen in handen zijn van tegenstanders van genezing
- absurd veel winst maakt en veel geld wordt verdiend aan de overduidelijk niet succesvolle behandelingen van o.a. kanker
- inziet hoe een definitieve genezing gerealiseerd kan worden
- een open houding zou hebben en begin jaren 80 van de vorige eeuw de Biologische Natuurwetten had onderzocht ipv tegengewerkt
- adequaat natuurwetenschappelijk onderzoek zou doen ipv zich te baseren op 5000 hypotheses
- de langste tijd heeft gehad omdat hij niet succesvol blijkt