Heal Yourself

De 5 Biologische Natuurwetten

Korte beschrijving

Toen ik voor het eerst hoorde van deze Geneeskunde was ik onder de indruk doordat is aangetoond dat de symptomen de wij kennen als ‘ziek zijn’ juist het begin zijn van ons herstel.

De Germaanse Geneeskunde is gebaseerd op de 5 Biologische Natuurwetten die zeer gedetailleerd het functioneren van ons lichaam in kaart brengen.
Ze zijn eenvoudig en menselijk, kloppen altijd, zijn verifieerbaar en reproduceerbaar en bevatten geen enkele hypothese.
Ze beschrijven nauwkeurig welke ziektes ontstaan vanuit emotionele gebeurtenissen en beschrijft ook hun mechanisme. Alle ziekteprocessen werken op basis van identieke fundamentele wetmatigheden. Het beschrijft niet alleen waardoor het ziekteproces begint, maar ook hoe het verloopt.

Waar we vroeger dachten dat we ziek werden, weten we nu dat we in een genezingsproces zitten. We leren hoe we met ons lichaam kunnen mee- ipv tegenwerken. En hoe we de symptomen kunnen herkennen als zinvolle biologische processen. Deze kennis kan een deel van de angst wegnemen die ons is ingeprent door de huidige geneeskunde en economische belangen.

Hoewel 98% van de mensen, die gebruik maken van de Biologische Natuurwetten, ongeschonden de genezingsprocessen doorloopt (mits ze geen dodelijke diagnose of reguliere behandelingen hebben ondergaan!) zijn bij sommige mensen de genezingsreacties zo heftig dat ze levensbedreigend kunnen zijn.

Tijdige kennis van de werking van de Natuurwetten is belangrijk evenals goede begeleiding tijdens een heftig genezingsproces. Doordat deze Geneeskunde verboden is, is goede begeleiding praktisch onmogelijk waardoor veel mensen onnodig overlijden.
Alleen in Joodse ziekenhuizen mag al ruim 35 jaar worden gewerkt met de Biologische Natuurwetten waardoor 1% van de Joden aan kanker overlijdt, bij de Palestijnen en bij ons is dat 98%!!

Met uitzondering van ondervoeding, verwonding en vergiftiging gelden de Natuurwetten altijd , of we ze nu kennen of niet, of we erin geloven of niet.

Overlevingsfase

Elke ‘ziekte’ begint met een conflictinslag.
Het is een inslag wanneer deze heftig en onverwacht is en we ons geisoleerd voelen. Een stressvolle situatie die wij op dat moment niet goed kunnen verwerken. Ons brein ziet deze gebeurtenis als een bedreiging voor ons voortbestaan en neemt maatregelen om de situatie het hoofd te bieden. Deze vertaalt zich in een lichamelijke aanpassing. Welke aanpassing het betreft is afhankelijk van onze perceptie en het conflict dat op dat moment speelt. Deze bepaalt de plaats van inslag, zowel in ons brein als in ons lichaam, en geeft meteen fysieke aanpassingen. Ons lichaam staat in de overlevingsstand.

Herstelfase

Is het conflict eenmaal opgelost, dan begint het lichaam aan de herstelfase en keert terug naar de oorspronkelijke situatie, de noodtoestand is immers voorbij. Het lichaam begint aan het opruimen van de aanpassingen die het deed in de overlevingsfase door middel van celafbouw of celopbouw, afhankelijk van de aard van het conflict en het daaraan gerelateerde kiemblad. De genezing begint en als wij dit proces begrijpen kunnen we vertrouwen te hebben in de wijsheid van ons lichaam.

Overzicht van de 5 Biologische Natuurwetten

1e biologische natuurwet

De ijzeren regels van kanker en ziektes

Alle ziektes worden opgestart door een emotionele schok die voldoet aan onderstaande concrete voorwaarden.
1. Alle ziekte begint met een emotionele schokbeleving die ervaren wordt als heftig, dramatisch, serieus en geïsoleerd. Tegelijkertijd worden op 3 niveaus symptomen geproduceerd: in de psyche, in de hersenen en op het orgaan.
2. De inhoud van een conflict in combinatie met onze perceptie bepaalt waar het conflict in de hersenen inslaat, de zogenaamde ‘Hamerse Haard’, en de locatie in het orgaan als kanker of kankerequivalent.
3. Het Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (ZBS) verloopt synchroon op alle 3 de niveaus; psyche, hersenen en orgaan en op alle niveaus tegelijk en in hetzelfde ritme:
- de conflictinslag
- de conflictactieve fase
- de conflictoplossing
- de genezingsfase, met op het hoogtepunt de epileptoide crisis
- de terugkeer naar de normale situatie

2e biologische natuurwet

De wet van tweefasigheid

Elke ziekte bestaat uit twee fases indien het emotioneel conflict tot een oplossing komt.
1. De koude fase, conflictactieve fase; aanpassing aan het conflict, het ontstaan van de verandering, verschrompeling of kankertumorgroeifase.
2. De warme fase, herstelfase na de conflictoplossing; de reparatiefase, tumorafbraak in ontstekingsomgeving of wederopbouw.

twee fases

3e biologische natuurwet

Het ontogenetisch, kiemblad gecentraliseerd, systeem van kanker en kankerequivalente veranderingen.

De veranderingen zijn aan de hand van de kiembladen te systematiseren, hun biologische doel is te verklaren.

4e biologische natuurwet

Het ontogenetisch bepaalde systeem van microben

De schimmels, bacteriën, micro-organismen en microben zijn onderdeel van het stelsel. Wij dragen deze standaard bij ons. Ze vermeerderen zich wanneer ons lichaam hiertoe het sein geeft omdat ze nodig zijn bij de opruimwerkzaamheden tijdens het genezingsproces.

5e biologische natuurwet

De Kwintessentie, de wet van begrip, de samenhang van de 5 wetten.

Elke ziekte is onderdeel van een door de evolutionaire ontwikkeling verklaarbaar Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (SBS) van de Natuur.


Willen jullie meer weten over de Biologische Natuurwetten kunnen jullie de volgende websites raadplegen:
biologikanederland.nl
levensbewustzijn.nl
hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl

Het syndroom

(tekst komt nog)